Aanbod van het OC De Beweging

Wat het OC De Beweging voor een persoon met een beperking kan betekenen vind je terug in het rooster hieronder.
Je kan starten bij de doelgroep in de linkerkolom, of bij de ondersteuningsvormen bovenaan.
Wil je snel weten welke ondersteuning je van elk van onze zorgvormen kan verwachten, kan je dit onderaan meteen aanklikken.  

Alle ondersteuningsvormen staan ook open voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening of RTH

  Woonondersteuning Dagondersteuning Individuele ondersteuning
Gedrags- en/of emotionele stoornissen      
Aangeboren (neuro)motorische beperking v v v
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) v v v
Autismespectrumstoornis (ASS) v v v
Auditieve beperking
 

Tehuis
Beschermd wonen

Tehuis
Beschermd wonen
Dagcentrum
Begeleid Werk

Tehuis
Beschermd wonen
Dagcentrum