OC De Beweging - welkom op onze website!
OC De Beweging - welkom op onze website!
OC De Beweging - welkom op onze website!

De Beweging

Het Ortho-agogisch Centrum De Beweging

....biedt ondersteuning aan volwassen personen met een handicap en hun netwerk. Sinds 1 januari 2015 maakt het deel uit van het ‘Flexibel Aanbod Meerderjarigen’, kortweg ‘FAM’.  Met deze nieuwe wetgeving wil het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (het VAPH) meer ‘zorg op maat’ aanbieden – zie ‘FAM’ in het menu ‘Over ons’.

Het zwaartepunt van onze dienstverlening speelt zich af in het Tehuis, het Dagcentrum, in Beschermd Wonen of in de dienst Begeleid Werk. Elk van deze zorgvormen richt zich tot één of meer specifieke doelgroepen – zie ‘aanbod’. Toch is de concrete vraag van elke cliënt telkens weer het uitgangspunt van de ondersteuning, die we daarom ‘dialooggestuurd’ noemen.

Het OC De Beweging wil een organisatie zijn waar elk van de cliënten en medewerkers zin en betekenis kan vinden in het eigen leven of werk. Cliënten nemen de regie over het eigen leven in handen en naast hen groeien medewerkers in deskundigheid en verantwoordelijkheid.