PersoonsVolgende Financiering: een update

dinsdag, mei 31, 2016 0:00

Op 12 mei jl. vond een tweede interne info-avond plaats over PVF.

Onder deze link vind je de presentatie die op deze avond werd gebruikt.  Eind 2016 voorzien we een nieuwe info-avond waarop we cliĆ«nten en verwanten de stand van zaken zullen toelichten. Meer info omtrent PVF kan je ondertussen steeds bekomen bij de stafmedewerkers van het OC - zie contactgegevens.

Op de webpagina 'PVF' van het VAPH vind je hierover alle informatie. Daar kan je ook onderstaand filmpje bekijken. Ondertiteling activeer je door te klikken op het ondertitelingsicoon rechts onderaan in beeld. Je vindt een getolkte versie in Vlaamse Gebarentaal voor doven en slechthorenden in de filmopname van de 'Infosessie persoonsvolgende financiering: een algemene toelichting' (op 21:28 minuten).

Media