Documenten

Op deze pagina kan je volgende documenten downloaden.

  • De individuele dienstverleningsovereenkomst, kortweg IDO, beschrijft alle afspraken tussen de voorziening en de cliënt - klik hier.
  • De collectieve rechten en plichten van een cliënt t.a.v. de voorziening staan beschreven in de eerste bijlage bij deze IDO - klik hier.
  • De Infobrochure 2017 - 2018 wil bijdragen tot een goeie verstandhouding en samenwerking met onze cliënten (versie 2018 - 2019 in opmaak).
  • Het kwaliteitshandboek tenslotte is een bundeling van documenten die samen de dienstverlening van het MFC Sint-Gregorius beschrijven en er richting aan geven. In dit handboek vind je ook onze klachtenprocedure. Heb je een ernstige ontevredenheid of een klacht, dan zegt deze procedure hoe je dit kan kenbaar maken en wat wij ermee gaan doen. Eén van de manieren om ons hierover te contacteren is via het invullen van het klachtenformulier. Dat kan je eigenhandig doen na afprint in pdf of rechtstreeks in word