Documenten

Op deze pagina kan je volgende documenten downloaden.

  • Het Charter beschrijft voor elke zorgvorm de collectieve rechten en plichten van de cliënt. 

Charter MFC Sint-Gregorius
Charter MFC Sint-Gregorius - RTH (Rechtstreekse Toegankelijke Hulpverlening)

  • In het Protocol zijn de individuele afspraken tussen de voorziening en de cliënt vastgelegd. 

Protocol MFC Sint-Gregorius
Protocol MFC Sint-Gregorius - RTH (Rechtstreekse Toegankelijke Hulpverlening)

  • De geactualiseerde Infobrochure 2017 - 2018 wil bijdragen tot een goeie verstandhouding en samenwerking met onze cliënten.

  • Het kwaliteitshandboek tenslotte is een bundeling van documenten die samen de dienstverlening van het MFC Sint-Gregorius beschrijven en er richting aan geven. In dit handboek vind je ook onze klachtenprocedure. Heb je een ernstige ontevredenheid of een klacht, dan zegt deze procedure hoe je dit kan kenbaar maken en wat wij ermee gaan doen. Eén van de manieren om ons hierover te contacteren is via het invullen van het klachtenformulier.