Fondsenwerving

Waarom Fondsenwerving?

In het MFC Sint-Gregorius vertrekt de dienstverlening vanuit zorg op maat. Deze kijk op dienstverlening kost uiteraard veel geld - aan de gebruiker zelf, én aan de voorziening. Anderzijds zijn ook andere kosten gestegen. Moderne dienstverlening kan immers niet zonder informatisering en moderne infrastructuur. Extra financiële steun voor onze werking biedt extra kansen.
Want we blijven dromen. De soms grote, maar vaak kleine bedragen die we via deze weg mogen ontvangen, bieden ons de kans om samen de aanvullende projecten te realiseren die glans geven aan onze dienstverlening!

Voor welke projecten maakt uw steun het verschil?
We zijn fier op de projecten van onze medewerkers. Uw bijdrage kan de missing link zijn om ze waar te maken.  U kan storten op rekening van de VZW Projecten (BE30 4400 3400 2111) met vermelding van één van onderstaande projectnummers. Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

NAAM PROJECT OMSCHRIJVING CODE
Financieel zwakke gebruikers Heel wat kinderen en jongeren worden bedreigd door een financieel zwakke thuissituatie. We bieden hen structurele steun voor degelijke kledij en deelname aan activiteiten. 7303739

Fietsen voor Fietsen

Elk jaar organiseert afdeling C-lager een fietsdag voor groot en klein. Met de opbrengst en giften voor dit project kopen we fietsen aan voor de kinderen van deze afdeling en voorzien we een budget voor onderhoud en herstelling. 73031006

Buitenspel

Deze uitleendienst voor fietsen specifiek voor mensen met een beperking ontstond uit een werkgroep van paramedici die advies geeft in de zoektocht naar een aangepaste fiets. Met uw gift wordt het gamma aan modellen en types verder uitgebreid en operationeel gehouden. 73031007

Kwaliteitsvolle ontspanning

Binnen de diverse leefgroepen wordt gezocht naar ontspanning met bijzondere aandacht voor team spirit en interactie. We stimuleren jongeren om meer mét dan naast elkaar hun vrije tijd te besteden, vooral zij die tijdens het weekend of in vakantieperiodes aanwezig zijn. 73231502

De Blokhut

De jongeren in de 'leefklas' zijn zo ernstig geblokkeerd dat schoollopen onmogelijk is geworden. Samen met hen willen we de bouw van een blokhut doorlopen om hen zo een positiever zelfbeeld te bezorgen en een bijzondere, duurzame locatie die hen zuurstof geeft. 73231417
MFC Sint-Gregorius  algemeen

Hebt u geen specifiek project voor ogen, dan vergroot uw gift de mogelijkheden voor duurzame investeringen in infrastructuur.

7302190

 

HOE KAN U ONS NOG STEUNEN?

Zowel particulieren als bedrijven kunnen veel voor ons betekenen. U leest het hieronder of in onze folder, die je hier kan downloaden.

Een éénmalige storting of maandelijkse permanente opdracht
Storten kan ook op rekening van het MFC Sint-Gregorius met nr BE84 4469 5035 9159 (zonder fiscaal attest).

Giften in natura
Ook deze giften kunnen in bepaalde situaties uitkomst bieden.
Toestellen waar u misschien geen weg mee weet maar die nog in prima staat zijn, kunnen ons helpen. Contacteer ons voor meer info.
Onze verschillende afdelingen organiseren evenementen in hun zoektocht naar extra werkingsmiddelen. Attenties of goederen die ons helpen de organisatiekosten te drukken van deze evenementen verhogen de eindopbrengst!

Vermelding bij een geboorte, jubileum of ander feest
Verwacht u een baby? Viert u binnenkort een jubileum? Of geeft u een ander feest en wenst u zelf geen geschenken? Vermeld onze voorziening op het kaartje en laat de kinderen en jongeren van onze voorziening zo een beetje mee feesten.

Vermelding in een testament
Een schenking via een duo-legaat biedt interessante mogelijkheden voor goede doelen én erfgenamen. Omdat het goede doel de successierechten van de erfgenamen betaalt, worden alle partijen er beter van. Meer info hierrond vind je op www.testament.be.

U KRIJGT VAN ONS TERUG?

Als u of uw organisatie of bedrijf ons kan helpen om één van onze dromen waar te maken, zijn we u hiervoor in de eerste plaats bijzonder erkentelijk! Ook op andere manieren kunnen we onze dankbaarheid uitdrukken:

  • Fiscale aftrekbaarheid: met het fiscaal attest kunt u uw gift van uw belastbaar inkomen aftrekken. Op deze manier kunt u tot 50% van uw gift terugkrijgen, en dit vanaf € 40 per kalenderjaar. Het fiscaal attest ontvangt u automatisch in de maand maart van het jaar volgend op uw gift. Zo kunt u de gegevens eenvoudig invullen op uw belastingaangifte.
    Belangrijk: Om dit attest te ontvangen is het noodzakelijk uw schenking te richten aan de VZW Projecten, rekeningnummer BE30 4400 3400 2111, met in de mededeling 'schenking aan MFC Sint-Gregorius' en bij voorkeur de code van het project dat u wil ondersteunen.

  • Website www.mfcsintgregorius.be
    Op de sponsorpagina kan elk bedrijf worden vermeld dat ons structureel ondersteunt of het heeft mogelijk gemaakt om een specifiek project te realiseren. 

  • Jaarverslag MFC Sint-Gregorius
    In dit jaarlijkse document maken we graag ruimte vrij om onze sponsors te vermelden én te bedanken, eventueel met logo op de achterflap. Het jaarverslag van 2015 vindt u hier.

 

FONDSENWERVING CONTACTEREN?

Wil u ons steunen? Wenst u meer informatie over ons beleid inzake fondsenwerving?
Neem dan vrijblijvend contact op met de verantwoordelijke fondsenwerving:

Katrien Douchy
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge
09/210 00 00
katrien.douchy[at]fracarita.org