Hoe een cliënt aanmelden in het MFC?

Heb je een zoon of dochter die nood heeft aan ondersteuning van ons centrum?  Contacteer ons dan, telefonisch (09/210 00 00) of via het algemene email-adres mfc.st.gregorius[at]fracarita.org. Vermeld in het onderwerp ‘opnamevraag’, eventueel – indien je dit weet - met de naam van de betrokken afdeling. Deze kan je vinden onder 'aanbod'. Je vraag wordt meteen doorgestuurd naar de maatschappelijk assistenten (MA’s) van de afdeling. Zij leggen je graag uit welke weg je moet volgen om je zoon of dochter aan te melden voor hulp binnen het MFC.

Tenzij in welbepaalde crisissituaties kan onze dienstverlening niet van vandaag op morgen starten. Sinds 2014 worden alle hulpvragen centraal geregistreerd bij de Toegangspoort voor Integrale Jeugdhulpverlening vooraleer de dienstverlening kan opgestart worden. Voor de aanvraag tot registratie (ook wel  ‘A-document’ genoemd) kan je terecht bij tal van hulpverlenende organisaties zoals CLB, mutualiteit, huisarts, … Een commissie zal je hulpvraag dan omzetten in een jeugdhulpverleningsbeslissing die je toegang zal verlenen voor gepaste hulp.

 Voor dringende situaties kan je via een aparte procedure beroep doen op een aantal tijdelijke maatregelen. Eén hiervan is opname via Crisisnetwerk, een andere is opname via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Maar ook hierbij wijzen onze MA’s je snel de juiste weg.