Partners

In onze dienstverlening staat het MFC er gelukkig niet alleen voor:

 • BuBaO Sint-Gregorius, BuSO Sint-Gregorius en het OC De Beweging zijn de eerste en meest elementaire partners in onze zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Bovenaan elke pagina kan je meteen naar de respectievelijke site doorklikken. 

 • Kwadrant is  een thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen met kinderen of jongeren met een (vermoeden van) gedrags- en/of emotionele stoornis (GES). Het is een samenwerking tussen vier MIGES-voorzieningen, ofwel: voorzieningen voor minderjarigen met een GES-problematiek: MFC Sint-Gregorius, MFC Hagewinde, MFC Sint-Jozef en MFC Nieuwe Vaart.

         www.tbkwadrant.be • Het MFC Sint-Lodewijk in Kwatrecht is een voorziening van Tabor, vroegere ‘Zusters van Liefde’.  Ze richt zich tot kinderen met een motorische beperking en is voor afdeling D een belangrijke partner.
        
         http://www.sintlodewijk.be/multifunctioneel-centrum.html


 • Het MFC Sint-Lievenspoort is een orthopedagogisch en therapeutisch centrum voor kinderen van 1 tot 14 jaar met communicatieve beperkingen ten gevolge van een spraak- of taalstoornis, een auditieve stoornis en/of een autismespectrumstoornis. Ook dit MFC behoort tot de Tabor groep en is een belangrijke partner voor afdeling A - afdeling voor jongeren met een auditieve beperking.

        http://mfc.slp-gent.be/


 • Steevliet VZW, onze buur-voorziening in de Heusdenbaan te Melle, is een voorziening binnen de bijzondere jeugdzorg en erkend door het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn. Steevliet biedt contextbegleiding,  al of niet gekoppeld aan een (tijdelijke) verblijfsmogelijkheid. 

        www.steevliet.be