Nieuwsbrief voor ouders

woensdag, juni 27, 2018 13:35

De derde nieuwsbrief voor ouders van MFC-cliënten staat online.

Ouders van onze cliënten ontvangen heel wat informatie uit de voorziening. Via de leefgroep van zoon of dochter komt men wellicht het meeste te weten. Misschien is ook Facebook of deze website een dankbaar informatiekanaal. Er gebeurt echter heel veel binnen en buiten de muren van onze voorziening, thema’s die ook méér dan de moeite waard zijn om hen als ouder in mee te nemen:

  • infrastructuurwerken op de campus, waar ook ouders voordeel én hinder van ondervinden;
  • de nieuwe procedure ‘klussen door ouders’: waarom? en hoe werkt dat precies?
  • de resultaten van de tevredenheidsmeting: wat vinden kinderen en jongeren zelf van onze dienstverlening?
  • ...

Om ook deze info door te geven sturen we MFC-ouders sinds dit schooljaar elke drie maanden een digitale nieuwsbrief. We houden de brief kort, de taal toegankelijk, en om ook dove ouders goed te bereiken is de brief ook door onze eigen tolken in Vlaamse Gebarentaal (VGT) vertaald. 

Hieronder vind je de weblinks naar deze nieuwsbrieven. 

Veel leesplezier!