Tevredenheidsmeting ouders 2018

vrijdag, oktober 05, 2018 7:35

We kunnen aan de slag met de resultaten van de tevredenheidsmeting bij ouders!

We kunnen wel denken dat we goed bezig zijn, maar is dat ook zo? Om dit te weten te komen houden we in het MFC om de vier jaar een grootschalig tevredenheidsonderzoek bij elk van onze ‘klanten’-groepen. In het voorjaar van 2018 bevroegen we de ouders van de kinderen en jongeren die we ondersteunen.

Eén op de vijf ouders ging in op onze vraag tot deelname De belangrijkste vaststellingen geven we hieronder mee. Het eigenlijke rapport vind je op de donwloadpagina of onder deze link.

Gebuisd
Van de 50 thema’s die werden bevraagd is er slechts eentje waarop we als MFC gebuisd zijn, nl. het thema parkeergelegenheid. Het blijft een moeilijke evenwichtsoefening tussen enerzijds comfort bij ophaal- en afzetmomenten, anderzijds het vrijwaren van voldoende groen op onze campus.

Geslaagd
Aan de andere kant is het uiteraard prettig vast te stellen dat we op samenwerking met ouders erg goed scoren. De contacten met de IB en de IHP-coördinator en aandacht voor elk kind scoren erg goed!
Koploper qua score is het thema ‘communicatie opvoed(st)ers’.

Opvallende stijgers en dalers
Bij de stijgers is de belangrijkste vaststelling dat het cameratoezicht op stijgende waardering kan rekenen, en de inspanningen van onze technische dienst naar vernieuwen van de infrastructuur (sanitair en slaapkamers) gezien worden.
Opvallende dalers zijn de thema’s hulpmiddelen en maaltijden. Ouders zijn ook minder te spreken over het rookbeleid en over de vakantiewerking die we aanbieden. We onderzoeken de verschillende thema’s zeker verder.