Multifunctioneel Centrum

Sinds 1 januari 2012 is het voormalige MPI een 'MFC', een Multifunctioneel Centrum.

Wat is een MFC?

In een Multifunctioneel Centrum worden de beschikbare middelen flexibel ingezet en kan de zorggebruiker een combinatie maken van de verschillende zorgvormen. Door de middelen anders in te zetten binnen een regelluw kader, kan dit aanleiding geven tot het ondersteunen van meer personen met een handicap. Bovendien staat de zorg op maat van elke cliënt voorop.
Meer hierover lees je in de notaPerspectief 2020’.

Voor wie?

De dienstverlening van het MFC Sint-Gregorius richt zich tot:

 • jongeren met een ernstige spraak-, taal-, en / of gehoorstoornis
     
  (kinderen op kleuter- en lagere schoolleeftijd worden ondersteund door onze partner MFC Sint-Lievenspoort - zie  mfc.slp-gent.be)
 • kinderen / jongeren met een (neuro-)motorische handicap
     
  (kinderen op kleuterleeftijd worden ondersteund door onze partner MFC Sint-Lodewijk - zie www.sintlodewijk.be/multifunctioneel-centrum)
 • kleuters / kinderen / jongeren met een gedrags- en/of emotionele stoornis
 • kleuters / kinderen / jongeren met een stoornis in het autismespectrum


Om een optimale leefgroepswerking te kunnen realiseren wordt een IQ-ondergrens van 75 gehanteerd.

Het MFC biedt in principe ondersteuning tot de leeftijd van 18 jaar. Onder bepaalde voorwaarden kan dit tot de leeftijd van 25 jaar. Contacteer ons voor meer info hierover.

Voor meer details omtrent onze doelgroepen: zie aanbod

Welke zorg?

In het MFC spreken we over drie mogelijke ondersteuningsvormen of functies:

 • Dagopvang (hetzij schoolvervangend, hetzij schoolaanvullend)
 • Verblijf (’s avonds en ’s nachts) 
 • Begeleiding, hetzij mobiel (waarbij hulpverleners naar de thuissituatie of de externe school gaan om te begeleiden) hetzij ambulant (waarbij het kind of de jongere naar de voorziening komt).


Deze functies kunnen elkaar opvolgen, maar ze kunnen ook gelijktijdig plaatsvinden. Er wordt zorgvuldig bepaald welke elke functie een kind of jongere precies nodig heeft, en in welke intensiteit. Dit doet het MFC samen met het “cliëntsysteem”. Hiermee bedoelen we de groep van personen die samen instaan voor de opvoeding van het kind of de jongere. Ook de jongere zelf heeft uiteraard een stem in dit overleg. Gaat het om een jongere die geplaatst is vanuit Bijzondere Jeugdzorg? Dan zullen ook de nodige afspraken moeten worden gemaakt met de jeugdrechter of het Comité.

Voor een residentieel verblijf (24u/24u) dienen de functies verblijf (het vroegere internaat) en dagopvang (het vroegere semi-internaat) gecombineerd te worden. Indien hier bovenop mobiele of ambulante begeleiding is gewenst, dan kan dit ook. De bedoeling is immers net dat alle ondersteuningsvormen vlot met elkaar kunnen worden gecombineerd om zo zorg op maat te realiseren.
De functies 'therapie',  'behandeling' en 'training' zitten vervat in dagopvang, verblijf en begeleiding.

Het MFC naast BuBaO en BuSO

Hoe verschillend ze ook zijn, de drie entiteiten op de campus te Gentbrugge hebben uiteindelijk hetzelfde doel: jongeren voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijke toekomst met een maximum aan kansen.

De nauwe samenwerking tussen het MFC en de scholen is hiertoe de belangrijkste troef: wanneer de professionele aanpak vanuit de school naadloos kan overgaan in een deskundige ondersteuning vanuit de leefgroep of het netwerk geeft dit de meeste kans op het bereiken van het gestelde doel. Daarom streven we ook naar een maximale gemeenschappelijkheid in leerlingen/cliënten. Op alle niveau's - van leefgroepteams tot directie - is er intensief overleg om voor deze gezamenlijke 'klanten' de best mogelijke dienstverlening te realiseren.